Wildwaarschuwingssysteem

Waarom wildwaarschuwingssysteem toepassen?

Provinciale wegen doorkruisen natuur gebieden. Op deze locaties migreren fauna als marterachtige, dassen, vossen, zwijnen, reeën, edelherten. Uit cijfers blijkt dat er in Nederland per jaar voor circa  €25.000.000,- schade ontstaat door aanrijdingen met overstekend wild. Hierbij zijn er elk jaar vele gewonden en soms zelf doden te betreuren. Om deze ongevallen terug te dringen is een systeem ontwikkeld dat de valwild cijfers reduceert met 85% tot 95%. Deze cijfers komen uit onderzoeksrapporten die wij u graag ter beschikking stellen.

Dit dynamische systeem waarschuwt weggebruikers vroegtijdig voor overstekend wild. Op provinciale wegen is het niet kosten effectief om een duur ecoduct van 2 à 3 miljoen euro aan te leggen. Bij een dynamisch wildwaarschuwingssysteem zullen de kosten echter snel terugverdiend zijn. De schade aan auto’s bedraagt gemiddeld € 2.500,- per geval. De maatschappelijke en medische kosten liggen hierbij nog vele malen hoger. Bij ‘hotspots’ met valwild cijfers van bijvoorbeeld 10-15 reeën per jaar verdient de aanleg van het systeem, alleen al door het voorkomen van de materiële schade, zich al binnen enkele jaren terug. Bovenal is elk leven dat hier gespaard, of het letsel dat voorkomen wordt vele malen belangrijker en op zich al reden om tot aanleg van dit systeem over te gaan.

Hiernaast is natuurlijk het verminderen van leed bij dieren en de kosten dat dit met zich meebrengt een belangrijke bijkomstigheid dat zeker niet vergeten mag worden.

 

Hoe werkt het systeem?

Het systeem werkt als volgt: Bij een gedwongen wildwissel wordt het wild wordt door middel van hekwerken naar één sector geleid waar ze kunnen oversteken. De lengte van deze sector kan variëren van 50m. tot kilometers lang. Daar worden ze met sensoren gedetecteerd, waarna LED matrixborden geactiveerd worden.

Er is ook een mogelijkheid om geen hekwerken toe te passen waardoor dieren op elke willekeurige locatie in het traject kunnen oversteken. In dit geval wordt detectie over het gehele traject toegepast en via optische signalen het verkeer in de geactiveerde sector gewaarschuwd. Om het beheer en onderhoud te optimaliseren is het in deze uitvoering aan te bevelen het ontwerp in samenwerking met de wegbeheerder af te stemmen.

Voorbeeld WWS

Schematische Weergave WWS

Meer informatie over het WWS? Neem dan vrijblijvend contact op met Gert Hamberg via [email protected]