Wat levert het op?

Een wilddetectiesysteem verdient zich snel terug

Aanleg van een wildwaarschuwingssysteem verdient zich al na ruim drie jaar terug en is dus een zeer goede investering. Dat betekent dat met het systeem, vanaf het vierde jaar veel maatschappelijke en financiële schade wordt bespaard. Dit komt ten goede aan burgers, mobiliteit, natuur en toerisme en daardoor is de investering goed te verantwoorden.

Rekenvoorbeeld

Als voorbeeld nemen we een locatie met gemiddeld 15 aanrijdingen per jaar. De gemiddelde materiele schade per wildaanrijding bedraagt € 2.485,- (volgens de laatste cijfers 2015 uit Duitsland). Hier komen de kosten voor bijvoorbeeld inzet hulpdiensten, schade door wegafsluitingen, inzet weg- en faunabeheerders, ziektekosten, etc. nog bij op. Hiervan zijn geen exacte cijfers bekend, maar het totale schadebedrag zal hierdoor vermoedelijk ca.€ 5.000,- zijn. Dit betekent dat er per locatie, met de aanleg van een wildwaarschuwingssysteem dus jaarlijks ongeveer €75.000,- aan maatschappelijke schade wordt voorkomen.
Het aanleggen van een systeem inclusief hekwerken kost ca. € 250.000,- terwijl een ecoduct vele miljoenen kost.

Voorkom maatschappelijke schade, persoonlijk leed en dierlijk leed

Op basis van de genoemde resultaten en het rekenvoorbeeld verdient ons wilddetectiesysteem zich dus al binnen enkele jaren terug. In zijn totaliteit zijn met onze systemen vanaf 2011, al meer dan 1200 ongevallen voorkomen en is ca. € 6.050.000,- aan maatschappelijke schade bespaard. Naast het beperken van materiele schade is het voorkomen van (zwaar) persoonlijk letsel en dodelijke slachtoffers een belangrijke reden voor het toepassen van een wildwaarschuwingssysteem. Daar komt het beperken van het leed bij de dieren en het bevorderen van de biodiversiteit nog boven op.

* Het genoemde aantal van 15 aanrijdingen is een gemiddelde. De terugverdientijd kan dus zelfs nog korter zijn dan in dit voorbeeld.