Waarom een wildwaarschuwingssysteem?

Waarom een wildwaarschuwingssysteem toepassen?

Veel wegen doorkruisen natuur gebieden. Op deze locaties migreert fauna zoals marterachtige, dassen, vossen, zwijnen, reeën en edelherten. Uit cijfers valt af te leiden dat er in Nederland per jaar voor  €50.000.000,- schade ontstaat door aanrijdingen met overstekend wild. Daarvan is de helft blikschade en aangenomen kan worden dat de bijkomende kosten zoals arbeidsongeschiktheid, ziektekosten inzet hulpdiensten etc. voor minimaal een verdubbeling hiervan zorgen. Bij deze aanrijdingen zijn elk jaar vele gewonden en soms zelf doden te betreuren. In Duitsland vind er elke 2 minuten een aanrijding met overstekend wild plaats wat al aangeeft dat dit een serieus probleem is. In Nederland zijn er alleen al in 2014, 10.000 geregistreerde aanrijdingen met reeën geweest maar het totale aantal over alle diersoorten zal een veelvoud hiervan zijn. In bijvoorbeeld Duitsland zijn er cijfers uit 2015 bekend waarbij er in dat jaar voor  € 563.000.000,- schade door wildaanrijdingen is ontstaan. In 2006 was dit nog ongeveer € 500.000.000,- en waren er 10 doden en 2.800 gewonden te betreuren. Er is een tendens dat de hoeveelheid ongevallen jaarlijks met 5 tot 7 procent stijgt.

Daarnaast is de noodzaak om natuurgebieden met elkaar te verbinden steeds groter geworden en bieden wij hiermee een betaalbare oplossing. Dit dynamische systeem waarschuwt weggebruikers vroegtijdig voor overstekend wild en dieren kunnen veilig de weg oversteken om te migreren naar geschiktere locaties waardoor een gezondere natuur zal ontstaan. Dit draagt ook bij aan een aantrekkelijk klimaat voor toerisme en daarmee zal dit systeem ook bijdragen aan economische vooruitgang.

Video animatie