Toepassingen

Waar kan het wilddetectiesysteem worden toegepast?

Ons wildwaarschuwingssysteem kan op elke weg, zonder fysieke barrières, toegepast worden. Dit geldt voor zowel 80 km/h-wegen met 2 rijbanen en fietspaden er langs, als voor 100 km/h-wegen. Op de 100 km/h-wegen wordt bij activering van het waarschuwingsbord ook een voorwaarschuwingsbord geactiveerd met een maximumsnelheid van 70 km/h, om het verkeer geleidelijk af te remmen.
Een hoge verkeersintensiteit vormt geen belemmering voor het succesvol toepassen van het systeem, omdat we uit ervaring weten dat weggebruikers het systeem zeer serieus nemen. Het wildwaarschuwingssysteem kan ook toegepast worden op locaties waar netvoeding vanwege lokale omstandigheden niet beschikbaar is, omdat het systeem ook met zonnepanelen of als een hybride-opstelling gerealiseerd kan worden.

Vlakdetectie of lijndetectie

Op deze pagina ziet u voorbeelden van vlakdetectie en lijndetectie. Bij vlakdetectie wordt in een bepaald gebied, een combinatie van warmte en beweging gemeten door een sensor. Zodra wild wordt gedetecteerd, worden led-waarschuwingsborden geactiveerd. Vlakdetectie is vooral geschikt voor ongelijk en heuvelachtig terrein.
Lijndetectie wordt gevormd door een set sensoren, met een zender en ontvanger, waartussen een lichtstraal actief is. Bij onderbreking van deze lichtstraal door een passerend dier, worden led-waarschuwingsborden geactiveerd. Door de sensoren in lijn achter elkaar te plaatsen, kan er ook over langere wegtrajecten gedetecteerd worden.

Goed alternatief voor ecoduct

Op provinciale en gemeentelijke wegen is het niet kosteneffectief om een duur ecoduct van 2 à 3 miljoen euro aan te leggen. Een goed alternatief is een dynamisch wildwaarschuwingssysteem, eventueel in combinatie met een tunnelbuis voor klein wild en reptielen. Hiervan zullen de kosten snel terugverdiend zijn. Samen met onze partners bieden wij een mooie totaaloplossing waarmee groot- en kleinwild veilig naar nieuwe gebieden kan trekken en de biodiversiteit vergroot wordt.

Vlakdetectie

Meer informatie

Hebt u een locatie of traject waar veelvuldig ongevallen met overstekende dieren plaatsvinden dan komen wij graag bij u langs om hiervoor een passend advies te geven.