Hoe werkt het systeem?

Hoe werkt dynamische wilddetectie?

Wild heeft vaak een vaste route en plek waar ze de weg oversteekt. Aan beide kanten van de weg wordt een hek geplaatst waarmee het wild geleid wordt naar de opening voor de oversteek. Als het wild de oversteek nadert wordt het gedetecteerd door een sensor en specifiek ontwikkelde software. Vervolgens wordt het verkeer op de weg op tijd gewaarschuwd door het waarschuwingsbord voor overstekend wild. Hierop gaan de lichten knipperen en er wordt een springend hert en een maximumsnelheid van 50 km per uur aangegeven. De weggebruiker mindert hierdoor snelheid en is oplettend, zodat het wild veilig kan oversteken. De kans op aanrijdingen wordt hiermee zeer sterk verminderd.

Geen onnodige vertraging of gewenning

Als er geen wild in de buurt is, zijn de waarschuwingsborden uit en geldt de normale maximumsnelheid. Hierdoor ontstaan er geen onnodige vertragingen en ontstaat er ook geen gewenning. Dat is een belangrijke reden voor het succes van dit systeem.

Dynamische
wilddetectie

Wilddetectie is ook mogelijk zonder gebruik te maken van hekwerken, zodat dieren op elke willekeurige locatie in het traject kunnen oversteken. In dit geval worden langs een langer traject sensoren geplaatst. Wordt er in een sector wild gedetecteerd, dan worden weggebruikers gewaarschuwd door optische signalen, in een ruim gebied rondom de geactiveerde sector. De signalering kan variëren van oplichtende waarschuwingsborden tot bermpalen met dynamische ledverlichting.

Eenvoudig
online monitoren

De werking van het systeem en het aantal passages in een bepaalde periode is eenvoudig te volgen doordat de gegevens op afstand gedownload kunnen worden. Op basis van de verzamelde gegevens kan de functionaliteit van het systeem aangepast worden, als dat nodig mocht zijn. Om een duidelijk beeld te krijgen van het aanwezige wild is het optioneel ook mogelijk om met een camera de passages te filmen.

Meest optimale
methode

Voor toepassing van de meest optimale methode, in combinatie met beperking van beheer en onderhoud, adviseren wij om het ontwerp met de wegbeheerder af te stemmen. Ons wilddetectiesysteem kan op verschillende manieren, met diverse configuraties toegepast worden. Samen met u bepalen we graag de meest optimale oplossing voor uw locatie.