Hoe werkt het systeem?

Het systeem werkt als volgt: Bij een gedwongen wildwissel wordt het wild wordt door middel van hekwerken naar één sector geleid waar ze kunnen oversteken. De lengte van deze sector kan variëren van 50m. tot vele kilometers lang. Daar worden ze met sensoren gedetecteerd, waarna LED matrixborden geactiveerd worden. In feite is dit vergelijkbaar met een voetgangersoversteekplaats maar in dit geval zorgen dieren er nu voor dat de borden aangaan en ze zo veilig de weg kunnen oversteken.

Op de borden staat een waarschuwingsteken voor overstekend wild en de maximale snelheid van 50 km/u aangegeven. Dit resulteert in lagere snelheden en een hoge oplettendheid op het moment van overstekend wild en wordt de kans op een aanrijding zeer sterk verminderd. Als er geen wild aanwezig is geld de normale toegestane snelheid waardoor er geen onnodige vertragingen optreden. Dat er geen gewenning optreed is de voornaamste reden waardoor dit systeem zo succesvol is.

Er is ook een uitvoering waarbij geen hekwerken toegepast worden en dieren op elke willekeurige locatie in het traject kunnen oversteken. In dit geval wordt detectie langs het gehele traject toegepast en wordt via optische signalen het verkeer uitsluitend in de geactiveerde sector gewaarschuwd. Dit kan variëren van oplichtende led borden tot bermpalen met dynamische led verlichting.

Om beheer en onderhoud te optimaliseren is het aan te bevelen het ontwerp met de wegbeheerder af te stemmen. Dit zorgt er voor dat de meest optimale methode toegepast wordt waardoor de werkzaamheden voor deze wegbeheerders tot een minimum beperkt blijven.

Omdat er op afstand toegang verkregen kan worden tot de log files, kunnen middels een password op gezette tijden de gegevens van de voorgaande periode gedownload worden. Hierdoor is precies te volgen waar, wanneer en hoeveel passages er geweest zijn. Ook kunnen wij hiermee de werking van het systeem volgen en indien nodig de functionaliteit aanpassen. Om een duidelijk beeld te krijgen van het aanwezige wild is het optioneel ook mogelijk met een camera de passages te filmen.

We hebben de mogelijkheid om diverse systemen en configuraties toe te passen. Graag komen we bij u op bezoek om de meest optimale oplossing te bepalen.