Wildaanrijdingen

Stel u rijdt in de schemering op een donkere weg en ineens staat er een dier midden voor u stil en geen mogelijkheid deze te ontwijken. Veel zwaar letsel is te wijten aan auto’s die door uitwijken tegen een tegenligger of een boom botsen. Daarom is het belangrijk niet drastisch aan het stuur te draaien maar vooral stevig te remmen.

Wild aanrijdingen zijn een wereldwijd probleem dat ieder jaar met circa 6% toeneemt. De schade is enorm maar persoonlijk leed en het verlies van biodiversiteit is nog veel belangrijker.

Oplossingen

Wij zijn al sinds 1998 actief om op locaties waar veelvuldig ongevallen met overstekend wild plaatsvinden een verkeersveilige situatie te creëren. Hiervoor zijn meerdere oplossingen mogelijk en wij vinden het zeer belangrijk om het ontwerp in een nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers vast te stellen en daarna te implementeren.

Wildwaarschuwingssysteem

Met het wildwaarschuwingssysteem is een tool ontwikkeld waarmee dieren die op het punt staan over te steken gedetecteerd worden. Hiermee worden signaleringsborden geactiveerd en zal de bestuurder van een passerend voertuig gewaarschuwd zijn. Hierdoor zal deze weggebruiker snelheid minderen en zeer alert deze locatie passeren.

Ontwikkeling

Door onze ervaring hebben wij deze techniek steeds verder doorontwikkeld waardoor de bedrijfszekerheid geoptimaliseerd is. Daarmee is vooral de effectiviteit sterk verbeterd waardoor onterechte activering van het systeem tot een minimum beperkt blijft.

We blijven echter werken aan het optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken van de techniek. Ook ten aanzien van onderhoud hebben wij de noodzaak voor lokale aanwezigheid van een monteur sterk teruggebracht en kan de functionaliteit van het systeem online gevolgd worden.

Resultaten

Met een reductie van >90% hebben in de afgelopen jaren bewezen een zeer goede oplossing voor een groeiend probleem te kunnen bieden. Daardoor zijn wij marktleider in Nederland in het toepassen van deze techniek. Met onze nieuwste generatie systemen hebben we vanaf 2011 meer dan 1200 ongevallen voorkomen. Het financiële resultaat is dat we hiermee voor de maatschappij al meer dan € 6.000.000,- schade bespaard hebben. Hoeveel levens er gered zijn of (zwaar) letsel voorkomen is zal altijd een vraag blijven maar dit zal zeker aanzienlijk zijn.

Informatie

Wij verwachten dat de informatie op onze site u de antwoorden geeft waar u naar op zoek bent en we zijn uiteraard bereid om verdere toelichting te geven indien u dat wenst. Neem gerust contact met ons op of stel uw vraag via het contactformulier

Veel wegen doorkruisen natuur gebieden. Op deze locaties migreert fauna zoals marterachtige, dassen, vossen, zwijnen, reeën en edelherten. Uit cijfers valt af te leiden dat er in Nederland per jaar voor  €50.000.000,- schade ontstaat door aanrijdingen met overstekend wild. Daarvan is de helft blikschade en aangenomen kan worden dat de bijkomende kosten zoals arbeidsongeschiktheid, ziektekosten inzet hulpdiensten etc. voor minimaal een verdubbeling hiervan zorgen. Bij deze aanrijdingen zijn elk jaar vele gewonden en soms zelf doden te betreuren. In Duitsland vind er elke 2 minuten een aanrijding met overstekend wild plaats wat al aangeeft dat dit een serieus probleem is. In Nederland zijn er alleen al in 2014, 10.000 geregistreerde aanrijdingen met reeën geweest maar het totale aantal over alle diersoorten zal een veelvoud hiervan zijn. In bijvoorbeeld Duitsland zijn er cijfers uit 2015 bekend waarbij er in dat jaar voor  € 563.000.000,- schade door wildaanrijdingen is ontstaan. In 2006 was dit nog ongeveer € 500.000.000,- en waren er 10 doden en 2.800 gewonden te betreuren. Er is een tendens dat de hoeveelheid ongevallen jaarlijks met 5 tot 7 procent stijgt.

Daarnaast is de noodzaak om natuurgebieden met elkaar te verbinden steeds noodzakelijker geworden en bieden wij hiermee een betaalbare oplossing. Dit dynamische systeem waarschuwt weggebruikers vroegtijdig voor overstekend wild en dieren kunnen veilig de weg oversteken om te migreren naar geschiktere locaties waardoor een gezondere natuur zal ontstaan. Dit draagt ook bij aan een aantrekkelijk klimaat voor toerisme en daarmee zal dit systeem ook bijdragen aan economische vooruitgang.

Het systeem werkt als volgt: Bij een gedwongen wildwissel wordt het wild wordt door middel van hekwerken naar één sector geleid waar ze kunnen oversteken. De lengte van deze sector kan variëren van 50m. tot vele kilometers lang. Daar worden ze met sensoren gedetecteerd, waarna LED matrixborden geactiveerd worden. In feite is dit vergelijkbaar met een voetgangersoversteekplaats maar in dit geval zorgen dieren er nu voor dat de borden aangaan en ze zo veilig de weg kunnen oversteken.

Op de borden staat een waarschuwingsteken voor overstekend wild en de maximale snelheid van 50 km/u aangegeven. Dit resulteert in lagere snelheden en een hoge oplettendheid op het moment van overstekend wild en wordt de kans op een aanrijding zeer sterk verminderd. Als er geen wild aanwezig is geld de normale toegestane snelheid waardoor er geen onnodige vertragingen optreden. Dat er geen routine ontwikkeling optreed is de voornaamste reden waardoor dit systeem zo succesvol is.

Er is ook een uitvoering waarbij geen hekwerken toegepast worden en dieren op elke willekeurige locatie in het traject kunnen oversteken. In dit geval wordt detectie langs het gehele traject toegepast en wordt via optische signalen het verkeer uitsluitend in de geactiveerde sector gewaarschuwd. Dit kan variëren van oplichtende led borden tot bermpalen met dynamische led verlichting.

Om beheer en onderhoud te optimaliseren is het aan te bevelen het ontwerp met de wegbeheerder af te stemmen. Dit zorgt er voor dat de meest optimale methode toegepast wordt waardoor de werkzaamheden voor deze wegbeheerders tot een minimum beperkt blijven.

Omdat er op afstand toegang verkregen kan worden tot de log files, kunnen middels een password op gezette tijden de gegevens van de voorgaande periode gedownload worden. Hierdoor is precies te volgen waar, wanneer en hoeveel passages er geweest zijn. Ook kunnen wij hiermee online de werking van het systeem volgen en indien nodig de functionaliteit aanpassen. Om een duidelijk beeld te krijgen van het aanwezige wild is het optioneel ook mogelijk met een camera de passages te filmen.

We hebben de mogelijkheid om diverse systemen en configuraties toe te passen. Graag komen we bij u op bezoek om de meest optimale oplossing te bepalen.

Door de eerder al genoemde resultaten zal het systeem zich al binnen enkele jaren terugverdiend hebben.  Laten we een voorbeeld nemen waarbij op een locatie jaarlijks 15 ongevallen met overstekende dieren gebeuren. Volgens de laatste cijfers 2015 uit Duitsland is het gemiddelde blikschadebedrag € 2.485,- dat verdubbeld door aanvullende maatschappelijke kosten een gemiddelde van € 4.970,- per aanrijding geeft. Dit betekent een totale maatschappelijke schade van 15 x € 4.970,- = € 74.550,- per jaar.

Het aanleggen van een systeem inclusief hekwerken kost ca. € 250.000,- terwijl een ecoduct vele miljoenen kost.

Dit betekent dat het aanleggen van een dynamisch wildwaarschuwingssysteem al na ruim 3 jaar terugverdiend is waarmee het dus een zeer goede investering is. Daarnaast is het een investering die volledig ten gunste van burgers, mobiliteit, natuur en toerisme komt en daardoor ook goed te verantwoorden is. In het vierde jaar zal dit systeem de maatschappij geld opleveren wat economische ontwikkelingen weer ten goede zal komen.

Het genoemde aantal van 15 aanrijdingen is een gemiddelde dus terugverdientijden kunnen zelfs nog veel korter zijn dan in dit voorbeeld.

Kenmerken Wildwaarschuwingssysteem

  • Tot 95% reductie van aanrijdingen met overstekend wild
  • Beveiligde oversteek voor diverse soorten wild
  • Duurzame en effectieve voeding mogelijk met behulp van zonnepanelen
  • Uitvoeren nulmeting en monitoring achteraf
  • Op afstand toegang tot loggegevens en het aanpassen van de instellingen van het systeem
  • Engineering, projectleiding en omgevingscommunicatie
  • Duurzame rasters en roosters plaatsen
Flyer WWS
960

Aanrijdingen voorkomen

4850000

Geld bespaard voor maatschappij

Recente berichten: