PROWILD WILDDETECTIESYSTEMEN

Voor bescherming van mens en natuur

Wildaanrijdingen zijn een wereldwijd probleem dat nog ieder jaar met circa 6% toeneemt. De materiele schade bij aanrijdingen is enorm. Maar erger nog is het persoonlijke leed en het verlies van de biodiversiteit.

Prowild wilddetectiesysteem
Ons wilddetectiesysteem signaleert dieren die op het punt staan over te steken en activeert signaleringsborden. Weggebruikers worden hierdoor gewaarschuwd voor mogelijk overstekende dieren en zullen hun snelheid minderen en oplettend deze locatie passeren. Hierdoor kunnen de dieren veilig oversteken en worden aanrijdingen zo veel mogelijk voorkomen.

Resultaten
Met onze nieuwste generatie systemen hebben we vanaf 2011 meer dan 1200 ongevallen voorkomen, waarmee de maatschappij ca. € 6.000.000,- aan schade bespaard is gebleven. Dat is een reductie van meer dan 90%. Daarmee hebben we in de afgelopen jaren bewezen dat we een zeer goede oplossing kunnen bieden voor een groeiend probleem.

Informatie
Wilt u meer informatie over onze wildwaarschuwingssystemen, neem dan contact met ons op of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel wegen doorkruisen natuur gebieden. Op deze locaties migreert fauna zoals marterachtige, dassen, vossen, zwijnen, reeën en edelherten. Uit cijfers valt af te leiden dat er in Nederland per jaar voor  €50.000.000,- schade ontstaat door aanrijdingen met overstekend wild. Daarvan is de helft blikschade en aangenomen kan worden dat de bijkomende kosten zoals arbeidsongeschiktheid, ziektekosten inzet hulpdiensten etc. voor minimaal een verdubbeling hiervan zorgen. Bij deze aanrijdingen zijn elk jaar vele gewonden en soms zelf doden te betreuren. In Duitsland vind er elke 2 minuten een aanrijding met overstekend wild plaats wat al aangeeft dat dit een serieus probleem is. In Nederland zijn er alleen al in 2014, 10.000 geregistreerde aanrijdingen met reeën geweest maar het totale aantal over alle diersoorten zal een veelvoud hiervan zijn. In bijvoorbeeld Duitsland zijn er cijfers uit 2015 bekend waarbij er in dat jaar voor  € 563.000.000,- schade door wildaanrijdingen is ontstaan. In 2006 was dit nog ongeveer € 500.000.000,- en waren er 10 doden en 2.800 gewonden te betreuren. Er is een tendens dat de hoeveelheid ongevallen jaarlijks met 5 tot 7 procent stijgt.

Daarnaast is de noodzaak om natuurgebieden met elkaar te verbinden steeds noodzakelijker geworden en bieden wij hiermee een betaalbare oplossing. Dit dynamische systeem waarschuwt weggebruikers vroegtijdig voor overstekend wild en dieren kunnen veilig de weg oversteken om te migreren naar geschiktere locaties waardoor een gezondere natuur zal ontstaan. Dit draagt ook bij aan een aantrekkelijk klimaat voor toerisme en daarmee zal dit systeem ook bijdragen aan economische vooruitgang.

Het systeem werkt als volgt: Bij een gedwongen wildwissel wordt het wild wordt door middel van hekwerken naar één sector geleid waar ze kunnen oversteken. De lengte van deze sector kan variëren van 50m. tot vele kilometers lang. Daar worden ze met sensoren gedetecteerd, waarna LED matrixborden geactiveerd worden. In feite is dit vergelijkbaar met een voetgangersoversteekplaats maar in dit geval zorgen dieren er nu voor dat de borden aangaan en ze zo veilig de weg kunnen oversteken.

Op de borden staat een waarschuwingsteken voor overstekend wild en de maximale snelheid van 50 km/u aangegeven. Dit resulteert in lagere snelheden en een hoge oplettendheid op het moment van overstekend wild en wordt de kans op een aanrijding zeer sterk verminderd. Als er geen wild aanwezig is geld de normale toegestane snelheid waardoor er geen onnodige vertragingen optreden. Dat er geen routine ontwikkeling optreed is de voornaamste reden waardoor dit systeem zo succesvol is.

Er is ook een uitvoering waarbij geen hekwerken toegepast worden en dieren op elke willekeurige locatie in het traject kunnen oversteken. In dit geval wordt detectie langs het gehele traject toegepast en wordt via optische signalen het verkeer uitsluitend in de geactiveerde sector gewaarschuwd. Dit kan variëren van oplichtende led borden tot bermpalen met dynamische led verlichting.

Om beheer en onderhoud te optimaliseren is het aan te bevelen het ontwerp met de wegbeheerder af te stemmen. Dit zorgt er voor dat de meest optimale methode toegepast wordt waardoor de werkzaamheden voor deze wegbeheerders tot een minimum beperkt blijven.

Omdat er op afstand toegang verkregen kan worden tot de log files, kunnen middels een password op gezette tijden de gegevens van de voorgaande periode gedownload worden. Hierdoor is precies te volgen waar, wanneer en hoeveel passages er geweest zijn. Ook kunnen wij hiermee online de werking van het systeem volgen en indien nodig de functionaliteit aanpassen. Om een duidelijk beeld te krijgen van het aanwezige wild is het optioneel ook mogelijk met een camera de passages te filmen.

We hebben de mogelijkheid om diverse systemen en configuraties toe te passen. Graag komen we bij u op bezoek om de meest optimale oplossing te bepalen.

Door de eerder al genoemde resultaten zal het systeem zich al binnen enkele jaren terugverdiend hebben.  Laten we een voorbeeld nemen waarbij op een locatie jaarlijks 15 ongevallen met overstekende dieren gebeuren. Volgens de laatste cijfers 2015 uit Duitsland is het gemiddelde blikschadebedrag € 2.485,- dat verdubbeld door aanvullende maatschappelijke kosten een gemiddelde van € 4.970,- per aanrijding geeft. Dit betekent een totale maatschappelijke schade van 15 x € 4.970,- = € 74.550,- per jaar.

Het aanleggen van een systeem inclusief hekwerken kost ca. € 250.000,- terwijl een ecoduct vele miljoenen kost.

Dit betekent dat het aanleggen van een dynamisch wildwaarschuwingssysteem al na ruim 3 jaar terugverdiend is waarmee het dus een zeer goede investering is. Daarnaast is het een investering die volledig ten gunste van burgers, mobiliteit, natuur en toerisme komt en daardoor ook goed te verantwoorden is. In het vierde jaar zal dit systeem de maatschappij geld opleveren wat economische ontwikkelingen weer ten goede zal komen.

Het genoemde aantal van 15 aanrijdingen is een gemiddelde dus terugverdientijden kunnen zelfs nog veel korter zijn dan in dit voorbeeld.

Kenmerken Wildwaarschuwingssysteem

  • Tot 95% reductie van aanrijdingen met overstekend wild
  • Beveiligde oversteek voor diverse soorten wild
  • Duurzame en effectieve voeding mogelijk met behulp van zonnepanelen
  • Uitvoeren nulmeting en monitoring achteraf
  • Op afstand toegang tot loggegevens en het aanpassen van de instellingen van het systeem
  • Engineering, projectleiding en omgevingscommunicatie
  • Duurzame rasters en roosters plaatsen
Flyer WWS
1210

Aanrijdingen voorkomen

6050000

Geld bespaard voor maatschappij